AÖF iptal edilen sorular nasıl değerlendirilir?

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Lütfen yazıya oy veriniz)
Loading...

AÖF’te iptal edilen soru nasıl değerlendirilir?

Her sınav gibi, açıköğretim sınavlarında da yanlış/hatalı sorular olması mümkündür. Zaten bu amaçla, sınavların ardından öğrencilere itiraz hakkı verilmiştir ve itirazlar değerlendirilerek, hatalı sorular iptal edilebilmektedir. Peki ama AÖF sınavlarında bir soru iptal edildiğinde ne olur? Bu soru herkes için doğru mu sayılır?

AÖF sorularına itiraz usulü

Öncelikle sorulara itirazın nasıl yapılacağına bakalım. Bu konuda esas alacağımız metin, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları olacaktır.

Böylece resmi bir metin üzerinden gideceğiz ve süreci birlikte inceleyeceğiz. Yukarıdaki usul ve esaslara göre itiraz usulü şu şekilde ilerlemektedir:

  • AÖF sınav sonuçları internet üzerinden yayımlanmakta ve öğrencilere ayrıca yazılı olarak gönderilmemektedir.
  • Sınav sorularına itiraz, sınavı takip eden 3 iş günü içinde yapılmaktadır.
  • Bunun için, AÖF sistem üzerinden soruları, sınavın hemen ardından yayımlamaktadır ve böylece süreç başlamaktadır.
  • İtirazlar öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılır ve cevap da yine sistem üzerinden verilir.

İkinci bir itiraz da sınav sonuçlarına yapılır. Yukarıdaki süreç “sınav soruları”na ilişkin iken, aşağıdaki süreç ise açıklanan “sonuç”lara ilişkindir:

  • AÖF tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra itiraz için 3 iş günü süre verilir.
  • İtiraz öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılır.
  • İtirazı, ilgili Birim Yönetim Kurulu inceler ve sonuç öğrenciye “öğrenci bilgi sistemi” üzerinden iletilir.

İptal edilen soru ne olur?

aöfte iptal edilen sorular ne olur

Bu konuda internette yüzlerce yorum ve onlarca yazı var. Kesin cevabı bulmak için açıköğretime ait mevzuatı incelesem de, ne yazık ki bir cevaba ulaşamadım.

Halbuki böyle bir konuda, en azından bir yönergede ya da yönetmelikte hüküm bulunması gerekirdi. Yine de resmi bir mevzuat olmasa da, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanmış resmi bir belgede sonuca ulaşabildim.

Bu belge 2012 Nisan’da yayımlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Dönemlik-Kredili Sistem Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu”dur.

Bu kılavuzun 10uncu sayfasına göre; iptal edilen sorulara ilişkin temel kural şu şekilde özetlenebilir:

  • Sınav sorularına itiraz var ve soru iptal edilmişse; iptal edilen sorunun puanı NOT’a eklenmektedir.

Örneğin Adalet Meslek Etiği dersinde 20 soru sorulduysa, her bir soru 5 puan üzerinden değerlendirilecektir. Dolayısıyla 15 soruya cevap veren ve 5 soruyu da boş bırakan bir öğrenci 75 puan alacaktır.

Ama öğrencinin boş bıraktığı bir sorunun iptal edildiğini varsayarsak, bu öğrencinin puanı 80’e yükselecektir.

Tabi eğer iptal edilen soru, öğrencinin zaten doğru yaptığı bir soru ise, öğrencinin puanı doğal olarak değişmeyecektir.

SONUÇ

aöf iptal edilen soru doğru mu sayılır

İptal edilen sorunun durumunu 3 örnekle açıklayalım ki; daha rahat anlaşılabilsin.

Birinci örneğimizde öğrenci 20 soruluk bir sınavda 16 doğru yapmış ve 4 boş soru bırakmış olsun. Bu öğrencinin normalde alması gereken puan 80 olacaktır. Örneğimizde öğrencinin BOŞ bıraktığı sorulardan birisinin iptal olduğunu varsayalım. Bu durumda öğrencinin puanı otomatik olarak 85’e yükselecektir.

İkinci örneğimizde öğrenci 20 soruluk sınavda 16 doğru, 1 yanlış yapmış ve 3 soruyu da boş bırakmış olsun. Öğrencinin normalde alması gereken puan, 78,75 olacaktır. Çünkü 1 yanlış 1,25 puanı götürecektir. Bu örneğimizde öğrencinin yanlış yaptığı sorunun iptal olduğunu varsayalım. O halde artık öğrencinin puanı 85 olacaktır.

Üçüncü örneğimizde öğrenci 20 soruluk sınavda 20 doğru yapmış olsun. Bu sınavda 1 soru iptal olsa da, bunun doğal olarak öğrenciye bir katkısı olmayacak ve öğrenci yine 100 puan alacaktır.

Sonuç olarak; öğrenci o soruyu ister boş bırakmış olsun ve isterse de işaretlemiş olsun; iptal edilen bir soru, o öğrenci için doğru kabul edilecek ve sınav notuna doğrudan ve en az 5 puanlık bir katkı yapacaktır.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir