UYAP I – Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 Ders Notları

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (11 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 4,45 / 5)
Loading...

AÖF Ulusal Yargı Ağı Projesi 1 dersi için hazırladığımız bu notlar, vize ve final olmak üzere iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Tamamen tarafımızca hazırlanan bu notların ilginizi çekeceğine ve size faydalı olacağına inanıyoruz.

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ 1  (UYAP I) VİZE BÖLÜMÜ DERS NOTLARI

UYAP; Adalet Bakanlığı’nın ve yargı birimlerinin iş süreçlerini hızlandırmayı, kurumu kağıtsız ortama taşımayı ve güveni artırmayı hedefleyen bilgi sistemidir.

Uyap, kadro açığından kaynaklanan yükü AZALTIR.

Hash; gönderilecek olan belgeden, matematiksel yöntemlerle ve özgün biçimde kısaltılarak sabit uzunlukta sayısal bilgi elde edilmesi yöntemidir.

Tevzi; dava açılış işlemleri tamamlandığında, ilgili birimde UYAP sisteminde oluşturulan dosyaya denir.

Doküman yönetim sistemi; fonksiyonel uygulamalara girdi olan gelen ya da bu uygulamalarda üretilen evraklara ilişkin işlemin yapılmasını sağlayan sistemdir.

Büro evrak sorgusu ile; birim bazında işlem yapılan evrakların sorgulanması işlemi yapılır.

Dağıtım listesi hazırlama ekranı ile; giden evrak kayıt işlemleri sürdürülen evrakın dağıtılacağı yerlerin bilgisi girilir.

Doküman yönetim sisteminde, 2 tür evrak vardır.

Bilgi güvenliği şubesi; dışarıdan ya da içeriden gelebilecek saldırıları önlemek için UYAP açıklarını araştırmak ve kapatmakla görevli olan birimdir.

Extranet; Polnet, Takbis, TCMB, Mernis, PTT ve benzeri kurumlarla gerçekleştirilen entegrasyonlar için kullanılan noktadan noktaya bağlantıya denir.

Uyap sistemi; 3 ana aşamadan oluşur.

UYAP’ın mobil ayağını UYAP SMS bilgi sistemi oluşturur.

Dosya takip ekranından; Uyap avukat portalında açılan dava ve icra dosyalarının içerikleri görüntülenir.

Vatandaşlar, UYAP vatandaş bilgi sistemine TC Kimlik numarasıyla erişebilir.

Dosya evrak kayıt işlemleri ekranında; gelen ve giden evrakları modülü altında, birime gelen evrakın kabulü gerçekleştirilir.

Rol Değiştir düğmesi; iş listesi ekranında kullanıcının bağlı olduğu alt sistemde birden fazla rolünün bulunması halinde, sistemden çıkmadan diğer rolüne kolayca bağlanmasını sağlayan düğmedir.

Evrak arama işlemleri ekranı; gelen ve giden evrak işlemleri modülü altında yer alır ve birime gelen ya da dosyaya girmiş evrakın sorgulandığı ve görüntülendiği ekrandır.

Uyap çalışmaları, Adalet Bakanlığı ile Havelsan arasında 2000 yılında imzalanan protokol ile başlamıştır.

UYAP II C; organizasyonel kapsamda belirtilen yerlerde, yazılım, donanım, güç kaynağı ya da yapısal kablolama gibi faaliyetleri kapsayan UYAP projesidir.

UYAP I; Adalet Bakanlığı ile bağlı birimlerinin yargı faaliyetlerinin hızlı şekilde otomasyona geçirilmesini amaçlayan UYAP projesidir.

UYAP’ın uygulamaya geçirilmesi kararı ilk olarak 1998’de alınmıştır.

beyaz masaüstü bilgisayar

Doküman yönetim sisteminde, giden evrak işlemleri ve akış başlatma ekranında izlenmesi gereken ilk aşama, doküman seçimidir.

İş listesi; kullanıcının evrak onay işlemi, gözden geçirme, onay sonrası gözden geçirme ya da reddedilip dönen evrakları takip ettiği ekrandır.

Doküman yönetim sistemleri RSS tabanlı değildir.

Kurumsal bilgi güvenliği kavramı altında yönetim sistemi oluşturma çalışmaları 2006 yılında ISI/IEC 27001 standardını ortaya çıkarmıştır.

Verilerin bütünlüğü ilkesi; UYAP sisteminin, kritik bilgiler izinsiz değiştirildiğinde ya da silindiğinde veya virüs gibi kodlar görüldüğünde, bunları silebilecek ya da yok edebilecek şekilde tasarlanmıştır.

UYAP avukat portalında; tevzi dosyasına evrak ekledikten sonra, harç ödeme işleminden önce “bankaya bağlan” butonuna tıklanması gerekir.

2009 yılında Avrupa E-Devlet ödülleri kapsamında, 259 proje arasından Halk Ödülü kategorisinde birinciliği alan proje, Uyap SMS bilgi sistemidir.

Uyap avukat pprtalında önceden hazırlanan ve NES ile imzalanan dava dilekçesinin sisteme kaydedilmesi, EVRAK EKLEME altından gerçekleştirilir.

Uyap vatandaş bilgi sisteminde dava takibi için yapılacak ilk işlem; UYAP vatandaş bilgi sistemi yazısının hemen altında sıralanmış olan Adli  Yargı, İdari Yargı ya da İcra linklerinden birine tıklamaktır.

Derdest dosya işlemleri ekranı; gelen/giden evrak işlemleri modülünde bulunan, sistem üzerinden gelmeyip de mahkemede daha önce bulunan evrakın kabul edildiği, kaydedildiği ekrandır.

Evrakı onaya sunma işlemleri ekranı; sistemde kullanıcı tarafından oluşturulan evrakların onaylanması için “onaya sunma” işlemlerinin gerçekleştirildiği, ek evrakların listelendiği ve evrak üzerinde değişiklik yapılmasını sağlayan ekrandır.

Giden evrak oluşturma ekranı; dosya tipi opsiyon kutularından ve giden evrak bilgileri bloğundan oluşan ve sistemdeki evrakların gönderilme işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

UYAP 2 aşamalı olarak planlanmıştır.

UYAP’ın hazırlık aşamalarından olan UYAP 1 döneminde şunlar yapılmıştır:

 • Birimler arası bütünleşme sağlanmıştır.
 • Faaliyetler hız kazanmıştır.
 • Veri tekrarları önlenmiştir.
 • Personel bilgilerinin, malzemelerin ve ceza infaz kurumlarının izlenebilmesi sağlanmıştır.

Otomasyon; bir işin makine ile insan arasında paylaştırılmasıdır.

Doküman yönetim sistemindeki “işin adı” sütunu; işin kullanıcıya hangi görevle geldiğini ve üzerinde ne tür bir işlem yapılacağını özetler.

Uyap editör; Uyap’ta tüm uygulamalarda yeni belge üretilmesi için geliştirilen kelime işlemci programıdır.

Doküman yönetim sistemi; temel işlevleri arasında her türlü bilgi ve verinin otomatik yön tanımlamayla ilgili makamlara anında ulaştırılmasını sağlamak ve iş akış yönetimini sağlamak olan sistemdir.

Büro fonksiyonu kapsamında; Adalet Bakanlığı ile bürolarca yapılan yazışmalar sisteme katılır, uygun paraf sırası seçilir, paraf akışına sokulur, giden evrak kaydı alınır.

Sayısal imza; her insanın parmak izi kadar benzersiz olan ve ancak sanal dünyada kullanılan bir kimlik belirtecidir.

Açık anahtar alt yapısı; sertifikasyon yetkili yazılımını kullanır.

UYAP dış güvenlik sistemi; IDS (saldırı tespit sistemi) ve IPS (saldırı önleme sistemi) modüllerine sahiptir.

Uyap avukat portalında, vekalet olmadan bir dosyayı görebilmek için, hakim onayı gerekir.

Uyap avukat portalında giriş yapılırken kullanılan e-imza şifresi 6 hanelidir.

ekranda yazılım kodları

Uyap vatandaş bilgi sisteminde mahkeme ve icra dosyaları bilgilerinde, hakim bilgileri YER ALMAZ.

UYAP SMS bilgi sisteminde yer alan paketlerle ilgili işlemlerde, 4060 numarasına mesaj atılır.

Dosya evrak düzeltme işlemleri ekranı; gelen/giden evrak modülünde yer alan ve birime gelen evrakların kabulünün ya da evraklarla ilgili düzenlemelerin yapıldığı, evrak bilgileri / dosya bilgileri-ek listesi sekmelerinden oluşan ekrandır.

Dosya tipi opsiyon kutusuna sahip olan ekran, giden evrak oluşturma ekranıdır.

TUBİTAK, Uyap’ın dış otomasyonunda yer almaz.

.zip uzantılı dosyalar, doküman yönetim sisteminde otomatik olarak AÇILMAZ.

Başlatan birim adı; iş listesi panelinde bulunan ve evrakı ilk oluşturan birimin bilgisini içeren sütundur.

UYAP doküman editörü, şu elektronik imza altyapılarını destekler:

 • Tubitak
 • E-güven
 • E-tuğra
 • Turkcell

Şunlar, UYAP’taki dış güvenlik tedbirleridir:

 • IDS ve IPS sistemleri
 • Sayısal imza sistemleri
 • Firewall sistemleri
 • Anti virüs sistemleri

Uyap avukat portalında dava açılırken; e-dava ekranında davanın sisteme kaydedilip tevzi numarası verilmesi, hakimin havalesi yerine geçer.

Gelen/giden evrak işlemleri modülünde, çift taraflı evrak taranmak istenirse, çift taraflı tarama desteği liste kutusundan “evet” seçeneği seçilir.

Gele/giden evrak modülünde, evrak taranamıyorsa, taranmamış evrak opsiyon kutusu işaretlenir ve “evrakın yeri” metin alanı doldurulur.

Dava açılış ekranları, hafta içi 08:30-17:00 saatleri arasında kullanılabilir.

Şunlara, Telekomünikasyon Kurumu tarafından, nitelikli e imza sertifikası verme yetkisi verilmiştir:

 • E-güven
 • Tübitak-UEKAE
 • Türk Trust
 • EBG bilişim (E-tuğra)

Doküman yönetim sisteminin kaynak kodlarında değişiklik YAPILABİLİR.

Bilgi toplumu; yeni teknolojilerinin gelişimiyle beraber bilgi sektörünün, üretiminin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığı toplum türüdür.

Adalet Bakanlığına doküman yönetim sistemi ilk olarak Aralık 2001’de kullanılmaya BAŞLANMIŞTIR.

Bilgi işlem dairesi başkanlığı “yardım masası şube müdürlüğü” 2005’te çalışmaya başlamıştır.

UYAP üzerinden 4 çeşit SMS işlemi yapılabilmektedir.

UYAP SMS bilgi sistemi 2008’de hizmete girmiştir.

Vatandaş Bilgi Sisteminde, vatandaşlar TC kimlik numaralarıyla, “gerekçeli mahkeme kararına” ulaşamaz.

UYAP avukat portalında, e-davanın açılışının tamamlanması için son olarak “harç ödeme işleminin onayı” işlemi gerekir.

UYAP’ta telekonferans sistemi YOKTUR.

UYAP I merkez otomasyonunun yazılımına 2000’de başlanmıştır.

Yargılama ile ilgili şilayetler; dava açılış ekranında E-imza ile YAPILAMAZ.

Gözden geçirme; gelen evrak büro kaydı ekranında, bir evrakın büro kaydı alınırken, o evrakın ilgili diğer kullanıcılara BİLGİ amaçlı gönderilmesi işlemidir.

Doküman yönetim sistemi (DYS) Adalet Bakanlığı tarafından ilk olarak 1996’da DENENMEYE başlanmıştır.

UYAP’ın lisansı Adalet Bakanlığı tarafından alınmıştır.

Serbest kürsü; hakim ve savcılarla diğer yargı personelinin aralarında tartışması ve bilgi alışverişinde bulunabilmesi için kurulan bir platformdur.

Extranet; kurumlar bünyesindeki bilgilerin ve bilgi işlem kapasitesinin paylaşılması amacıyla oluşturulan ağa denir.

İnternet bağlantısını sağlayan ROUTER cihazına bağlantı, sadece TACACS’dan gerçekleştirilebilir.

UYAP programı JAVA uygulaması ile yazılmıştır.

EXtranet bağlantıları, TFF bağlantısı dışında gerçekleştirilir.

UYAP kapsamında personele tahsis edilen e-posta adreslerinin uzantısı @adalet.gov.tr’dir.

İnternet, International Network sözcüklerinin baş harflerinden oluşmuştur.

Dış sistemler güvenliği, VPN ile sağlanır.

Açıklayıcılık; bilgi güvenliği konusunda TÜM dünyada YAYGIN bir yaklaşımla öne çıkan bir kavramdır.

Loglama; UYAP kullanıcılarının sistem üzerindeki hareketlerinin kullanıcı adı, mac adresi, IP numarası, tarih bazında kayıt altına alınmasıdır.

Yardım masasına gönderilen bir talepten sonra, kullanıcı bu talebini takip etmek isterse, “olay izle” butonuna tıklar.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından, kullanıcılara destek olmak için kullanılan yardım masası yazılımı “spectra”dir.

UYAP II-D ve E; taşra teşkilatında kullanılmak üzere donanım temin edilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği UYAP projesidir.

Doküman yönetim sisteminde; giden evrak işlemleri ve akış başlatma ekranında izlenmesi gereken İKİNCİ işlem, “dosya seçimi”dir.

Dağıtım listesi hazırlama ekranı ile; giden evrak kayıt ekranında, kayıt işlemleri sürdürülen evrakın dağıtılacağı yer bilgileri girilir.

Sisteme evrak katma ekranı; bürolar tarafından hazırlanan yazışmaların, sistem içinde dolaşımını ve işlem görmesini sağlamak amacıyla kullanıcının bilgisayarından alınıp Adalet Bakanlığı DYS sunucusuna taşınması işlemidir.

UYAP’ta kullanıcılar şifrelerini 3 kez hatalı girerse, hesapları 30 dakika boyunca kilitlenir.

Loglama sistemi bir dış güvenlik tedbiri değil; iç güvenlik tedbiridir.

Performans sorgusu; kullanıcıların sistem üzerindeki işlemlerine ait performans zaman ölçütlerinin sorgulanabildiği ekrandır.

Avukatlar, UYAP avukat bilgi sistemine ilk girişi, güvenli elektronik imza ile gerçekleştirir.

İçtihat; üst mahkemelerin benzer konularda verdiği farklı kararlar nedeniyle ortaya çıkan ve anlaşmazlığı ortadan kaldıran, yetkili üst kurullarca alınan karardır.

UYAP, genel anlamda bir yönetim bilişim sistemidir.

UYAP I’in kapsama alanı bakanlık MERKEZ birimleridir.

UYAP II’nin kapsama alanı, bakanlık TAŞRA birimleridir.

VPN, ağlara güvenli şekilde uzaktan erişmeyi sağlayan teknolojidir.

LAN’ın açılımı, Yerel Alan Ağı’dır. (Local Area Network)

Doküman yönetim sisteminde evraklar bir veri tabanı yerine, Content Manager üzerinde saklanmaktadır.

Doküman yönetim sisteminin, UYAP II içinden ayrılarak yeni bir yazılım halinde getirilmesi çalışmaları 2006’da başlamıştır.

Giden evrak işlemleri ve akış başlatma ekranında izlenmesi gereken sona adım, “Evrak kayıt etme ve onaya sunma”dır.

Gelen evrak kayıt işleminde, gelen bir evrak iade edilecekse “not bilgisi” girilmek zorundadır.

Firewall, sistemin ağ güvenliğini sağlayan yazılımdır.

UYAP veri güvenliği hakkında yönetmelik 2001’de hazırlanmıştır.

Parolalar, şifre kırıcı programlar dışında, sosyal mühendislik ile de kırılabilir.

Portal; ana kapı anlamına da gelen ve birçok içeriği bir arada bulunduran internet sitelerine denir.

Yardım masasında yeni bir olay bildirmek için, “yeni olay talebi” başlığı tıklanmalıdır.

yazılım kodları

Sorgu SMS; kişinin UYAP SMS bilgi sistemi üzerinden cep telefonu numarasını ve TC No’sunu yazarak ANLIK sorgulama yapabilmesini sağlayan SMS türüdür.

Avukatlar, UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden ONLİNE duruşmaya GİREMEZ.

Lan bağlantıları; adli birimlerin lokalde günlük çalışmasını yapabilmesi ve lokal sunucular üzerinden işlem yapabilmesini sağlayan BÜTÜNLEŞİK bilgisayar ağıdır.

Evrak türü, evrak tipi ve ek listesi gibi bilgilerin hazırlandığı panel, evrak hazırlama panelidir.

UYAP’ta sertifika geçerliliği, sözcük sayımı gibi sekmelerin yer aldığı menü, araçlar menüsüdür.

UYAP’ta bir metni ya da resmi kopyalamak için CTRL+C kombinasyonu kullanılır.

UYAP editöründe, ALT+Shift+T kısayolu, TABLO ekler.

ISO 27001 PUKO döngüsünün aşamaları SIRAYLA şunlardır:

 • Planla
 • Uygula
 • Kontrol et
 • Önlem al

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ 1 (UYAP I) FİNAL BÖLÜMÜ DERS NOTLARI

Vekil adres bilgileri güncelleme ekranı; taraf işlemleri alt modülünde yer alır.

Talimat dosyası genel müzekkere hazırlama ekranı; Cumhuriyet Başsavcılığı alt sisteminde yer alan “Gelen talimat işlemleri alt modülü” altında bulunan ve talimat dosyalarına müzekkere hazırlama işleminin yapıldığı ekrandır.

Yetkisizlik kararı işlemleri ekranı; başka bir adli yargı çevresinde işlenen suça ilişkin dosya ilgili savcılığa gönderilirken kullanılır.

İçtima işlemleri ekranı; hükümlüye ait aynı türden birden fazla cezanın tek seferde infaz edilmesi için birleştirme işleminin yapıldığı ekrandır.

Tebligat işlemleri alt modülü; tebligatlarda yaşanan gecikmelerle ilgili posta birimine yazı yazılması için kullanılır.

İnfaz savcısı ile ilgili ceza mahkemesi, “Ceza mahkemesi işlemleri” ekranında eşlenir.

Çocuk gözetim/inceleme raporu hazırlama ekranı; genel müzekkere/karar hazırlama işlemleri modülünde yer alır.

Dava tensip zaptının hazırlanması ekranı; ceza mahkemelerinde yapılan duruşma sırasında, hakimin sonraki duruşma için istediği bilgilerin ve belgelerin hazırlanarak kaydedildiği ekrandır.

laptop kalem ve not defteri

Sertifika işlemleri alt modülünde, sertifikaya sayısal imza atmak için, sertifika istek ekranı kullanılır.

Dava dosyasında sanığın birden fazla suçu varsa, her suç için bir suç grubu oluşturularak kaydedilmesini sağlayan ekran, “suç ceza grubu ekleme/güncelleme” ekranıdır.

Tekit yazısı; acele ve günlü yazılarda cevabın makul sürede gönderilmemesi durumunda, ilgili kuruluşa yazılan hatırlatma yazısıdır.

UYAP II-F; uzaktan eğitim (e-learning) faaliyetlerinin başlatıldığı UYAP projesidir.

Bir bilgisayarın etki alanından çıktıktan sonra, aynı isimle yeniden sisteme alınamaması, Uyap iç güvenlik sisteminin “son kullanıcılar üzerinde güvenlik önlemleri alınması” özelliğinden kaynaklanır.

MERNİS; taraf bilgilerinin sisteme girilmesi sırasında, TC kimlik no ile sorgu yapıldığında, kimlik bilgilerinin görüntülenmesini sağlayan sistemdir.

Birim değiştirme ekranı; karar modülü altında açılan soruşturma dosyasının müzekkereyle ilgili birime gönderildiği ekrandır.

İddianame görüldü işlemleri ekranı; tevzi modülü altında yer alan ve savcıların düzenledikleri iddianamelerin ya da davanamelerin görüldü işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Esas defteri bilgileri ekranı; esas işlemleri alt modülünde yer alan ve duruşma savcılarının, duruşma öncesinde dosyaları incelemesi için hazırlanan ekrandır.

Dava açılması için Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianame, cumhuriyet başsavcısının ya da vekilinin görüldü işleminden sonra, ilgili mahkemeye otomatik olarak tevzi edilir.

Kelime işlemci; düz yazı yazabilme ve yazılanları kişisel bilgisayarlara kaydetme işlemlerinin gerçekleştirildiği bir doküman editörüdür.

“Uzmanlık türü giriş ekranı”, ceza mahkemeleri alt sisteminde, tevzi modülü içinde yer alır.

Adalet Bakanlığı ile Havelsan arasında imzalanan protokollerle hazırlanan UYAP yazılımı, 2003’te tamamlanmıştır.

Dosyadan evrak silme ekranı; genel işlemler başlığı altında yer alan ve kullanıcının sistemde oluşturduğu hatalı evrakı silmek için kullanılan ekrandır.

Emanet karar işlemleri modülü; “emanet işlemleri” modülü altında yer alan ve emanet hakkındaki mahkeme kararının kaydedilmesi işleminin yapıldığı bir alt modüldür.

Çocuk teslimi işlemleri modülü; “ilamat işlemleri” modülü altında yer alan ve çocuk teslim dosyası oluşturma ve kayıt ekleme işlemlerinin yapıldığı alt modüldür.

Katip işlemleri alt modülü; “ilamat işlemleri” altında yer alan ve infaz katiplerine iş atama ve iş atanabilir katip belirleme işlemlerinin yapıldığı bir alt modüldür.

Taraf ve tanık bilgilerinin güncellenmesi ekranı; “taraf/vekil modülü” altında yer alan ve hazırlık aşamasında sisteme girilmeyen taraf bilgilerinin sisteme girildiği ekrandır.

Talimat üst yazısı hazırlanması ekranı; “talimat modülü” altında yer alan ve talimatla ilgili işlemlerin tamamlanması üzerinde, talimatın gerçekleştiğine dair yazının hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır.

Tevzi modülü; aynı türden mahkeme sayısının birden fazla olduğu adliyelerde, davanın mahkemeler arasında eşit olarak dağıtılması işlemlerinin yapıldığı modüldür.

Kıymetli evrak eşya kayıt ekranı; dosyaya ait herhangi bir belge ya da eşyanın muhafaza ve depo işlemlerinin kayıt edildiği ekrandır.

Soruşturma işlemleri modülü; Cumhuriyet Başsavcılıklarınca tüm soruşturma işlemlerinin yapıldığı modüldür.

Dosya ayrıntı gösterme ekranı; sorgulama alt modülünde yer alan ve dosyadaki evraklar, kararlar ve safahat bilgilerine geçiş yapılabilen bir ekrandır.

Suçluların iadesi alt modülü; adli işbirliği içinde bulunulan ülkelerle yapılan anlaşmalar neticesinde, sanığın suçu işlediği ülkeye teslim edilmesi işlemlerinin yapıldığı bir alt modüldür.

Gıyabi tutuklama işlemleri alt modülü; firar durumunda olan ve gıyaben tutuklanmasına karar verilen sanıklarla ilgili işlemlerin yapıldığı alt modüldür.

Telefon tespit talepleri, soruşturma işlemleri modülündeki “müzekkere alt modülüne” kaydedilir.

Cumhuriyet savcılarının düzenledikleri iddianameler; “otomatik tevziye tabi soruşturma dosyaları” tablosunda görüntülenir.

Günlük tevzi listesi; tevzi işlemleri için günlük bazda rapor sağlayan ekrandır.

Kararlar modülü; büroya ya da savcıya tevzi edilmiş soruşturma dosyası için, savcı tarafından karar hazırlanması işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür.

Savcı dosya hakkında görevsizlik kararı verirse ve dosyayı ilgili kurum ya da kuruluşa göndermek isterse, bunu “görevsizlik kararı işlemleri” ekranı aracılığıyla yapar.

Emanet eşya yerleştirme ekranı; emanet memurluğundaki depolarda saklanan emanetlerin fiziksel olarak bulunduğu yerin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır.

Sistem dışı ilam kaydedilmesi ekranı; taşradaki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından infaz edilmesi için gönderilen ilamların kaydedildiği ekrandır.

UYAP bilgi bankası içinde, Emniyet Genel Müdürlüğü tutanakları BULUNMAZ.

Şunlar, UYAP üzerinden yapılabilen SMS işlemleridir:

 • Sorgu sms
 • UYAP sms
 • Avukat sms
 • Bilgi sms

Çek Kanunu’nda, UYAP’a ilişkin hüküm BULUNUR.

Terfi bürosu; kanun yolu incelemesinden geçen işlere dair kayıtların Uyap’tan alınması ve incelenmesi görevlerini yürüten bürodur.

Doküman tarama sistemi ekranı; tarayıcı ayarlarının ve tarama işlemlerinin yapıldığı ekrandır.

Tevkif defteri oluşturma ekranı; sistemdeki tutukluların ve bunlara ait bilgilerin görüntülendiği bir rapor ekranıdır.

Duruşma işlemleri modülü; tensip kaydı zaptı ile belirlenen duruşmalar sırasında yapılan işlemlerin kaydedildiği modüldür.

Yeni gelen hapsen tezyik kararı; hapsen tezyik dosyası ekranından yapılır.

Evsaf; bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellikleri anlamına gelen bir kavramdır.

Safahat göster düğmesi; sistemde kayıtlı dosyaların geçirdiği tüm aşamaların görüntülenmesini sağlar.

Takipsizlik kararı; savcının, kamu davası açılmasına yer olmadığı şeklindeki kararına denir.

UYAP 1 dersine ait bu notları, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak PDF olarak görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz:

https://drive.google.com/open?id=1jaDor5NTwoHflD_G4L7DieF3cr-Aoyl_

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir