AÖF İngilizce 1 ders notları

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 oy / LÜTFEN yıldıza tıklayarak YAZIYA OY VERİNİZ / ortalama: 3,50 / 5)
Loading...

İngilizce dersini geçmek için, haliyle önce İngilizce bilmek gerekir. Peki ama ya hiç İngilizce bilmiyorsanız? İşte bu yazının amacı, hiç İngilizce bilmeyen bir öğrencinin AÖF İngilizce ders notlarımızı okuyarak, bu dersten geçmesini sağlamak. Bakalım, başarılı olabilecek miyiz?

Unutmayın, hiç çalışmadan bir dersi geçmek, piyangodan büyük ikramiye çıkması gibidir. En azından, bu yazıda vereceğimiz temel kuralları ezberleyin.

Bunu, tıpkı, önemli bir sınav öncesi son gece yapılan ezber gibi düşünebilirsiniz. Elbette, aşağıdaki kurallar sizi her zaman doğru cevaba götürmeyecek. Çünkü, İngilizcede kurallar bazen kalıplara göre değişebilir.

Yine de bu temel ezberlerin, size dersi geçirebileceğine inanıyorum. Lütfen, bu notlara çalışarak AÖF İngilizce dersini geçen arkadaşlarımız, yazının altında yorum yazarsa çok memnun oluruz.

İçerik gizle

AÖF İngilizce temel kurallar

Bu kuralları oluştururken, okuyan kişinin İngilizce bilgisinin neredeyse sıfır olduğunu varsaydığımı hatırlatmak isterim. Amaç, hiç anlamadan bile olsa, ingilizcenin geçilmesini sağlamaktır.

Notlar vize ve final olarak ikiye ayrılmıştır.

AÖF ingilizce 1

AÖF İngilizce 1 vize notları

Kural 1: Cümle başı am/is/are/do/can kullanımı

Sorudaki cümlenin başında am / is / are / do / don’t / can / can’t varsa ve sonunda da ? varsa, cevap YES ya da NO diye başlar. NO ile başlarsa NOT kelimesini de içerir.

Örnek: Are you in Adana?

Cevap: Yes I am ya da  No I’m not

Kural 2: Şimdiki zaman

Aşağıdaki kelimelerden sonra, belirtilen kelimeler gelir:

I am

You are

She is

He is

They are

We are

Kural 3: Ters kelimeler

İngilizcedeki özneler şunlardır: Ben-I, Sen-You, Biz-We, O-She(Dişi), O-He(Erkek), Onlar-They, Siz-You

Eğer sorulan soruda bir soru-cevap varsa, soruda yer alan öznenin TERSİ cevapta olmalıdır. Tersler ise şunlardır:

I-You

We-You

She-She

He-He

They-They

Örneğin soru: Are you in the room? Cevapta YOU’nun tersi yer almalı: Yes I am in the room.

Örneğin soru: Are they in the room? Cevapta THEY’in tersi yer almalı: No they aren’t in the room.

Kural 4: Cinsiyetler

Bir soru-cevap ikilisi varsa ve soruda İSİM geçiyorsa, cinsiyete göre cevap aramalısınız. İngilizcede O zamiri iki tanedir:

Kadınlar için SHE

Erkekler için HE

O halde soruda geçen isim TEK bir kişiyse, isimden cinsiyet tahmini yapmalı ve cevapta da HE ya da SHE’yi aramalısınız.

Örneğin soru şöyle olsun: Is Donald here? Bu soruda Donald bir erkek ismidir. Öyleyse şıklarda Yes he is ya da No he isn’t aramalısınız. She, I ya da they gibi özneleri elemelisiniz.

Kural 5: Tekil-Çoğul

İngilizcede tekil ve çoğul kavramının tek bir kuralı yoktur. Türkçe’de kolaydır. Koyun derseniz tekil, koyunlar derseniz çoğul olur.

İngilizcede bizdeki ler-lar ekine benzer “s” eki vardır ama sorun şu ki, bir kelimeyi çoğul yapmak için her zaman “s” kullanılmaz. 4 örnek verelim:

Number kelimesinin çoğulu numbers

Car kelimesinin çoğulu cars

ANCAK

People kelimesinin çoğulu yine people

This kelimesinin çoğulu these

Ama temel kural olarak, kelimenin sonunda “s” gördüğünüzde bunun çoğul olduğunu düşünebilirsiniz.

Kural 6: Tekil-Çoğul sonrası is / are kullanımı ve has/have kullanımı

Tekil kelimeden önce ya da sonra “is” ya da “has”, çoğuldan önce ya da sonra “are” ya da “have” gelir.

Örneğin; The car is here, The cars are here

Is Ayşe here?, Are books here?

She has a book

They have books

Kural 7: Bunun-Onun-Bizim kalıbı – İyelik ekleri

ingilizce 1 pratik bilgiler

Yukarıda ben-sen-o-biz-siz-onlar zamirlerini yazdık. Türkçemizde işimiz kolay, hepsinin sonuna “in-ın” getirerek, benim-senin-bizim vs. yapabiliriz.

İngilizcede daha zor. Şunları ezberlemeniz gerekir:

Ben I, benim MY

Sen you, senin YOUR

O he, onun HİS

O she, onun HER

Biz we, bizim OUR

Siz you, sizin YOUR

Onlar they, onların THEİR

Diğer kalıplara gelince; Türkçe’de bu işlem çok kolaydır: Ayşe, Ayşe’nin – Onlar, Onların gibi.

İngilizcede de aslında basittir: Ayşe, Ayşe’s – Adnan, Adnan’s. Yani ‘s kalıbını kullanarak iyelik anlamı veririz.

Kural 8: Olumsuz fiiller

Soru-Cevap kalıplarında, Kural 1’de anlattığımız kural geçerlidir. Bu tür sorularda, ya olumlu ya da olumsuz cevap veririz. İşte cevap olumlu olduğunda ve olumsuz olduğunda aşağıdaki kalıpları kullanırız:

I am / I’m not

You are / You aren’t

She is / She isn’t

He is / He isn’t

They are / They aren’t

We are / We aren’t

Do / Don’t

Can / Can’t

Will / Won’t

Kural 9: Özne sonrası yüklem kullanımı

Türkçede mantık şöyle işler: Ali gelir, Onlar gelir, Biz geliriz, O gelir…. Gördüğünüz üzere özneye göre yüklemin eki değişebilir.

İngilizcede temel kural şudur: Özne çoğulsa fiil AYNEN kalır, tekilse “s” alır.

Örneğin özne tekil: Ali plays football, he plays football, she plays football

Örneğin özne çoğul: They play football, We play football, Ali and Ayşe play football

Not: Ben yani I öznesinden ve Sen yani YOU öznesinden sonra kullanılan fiilde “s” gelmez: I play football, you play football.

KURAL 10: Don’t / doesn’t kullanımı

Olumsuz anlam verir ve özne tekil ise DOESN’T, çoğulsa DON’T kullanılır.

Örneğin; Ali doesn’t play football ya da They don’t play football.

Kural 10: Yer belirten kelimeler

İn: içinde

On: üstünde

Behind: arkasında

Between: arasında

İn front of: önünde

Kural 11: Var – Yok kalıbı

İngilizcede “var” ya da “yok” için “there” kalıbı kullanılır. Yok demek için arkasına olumsuzluk eki getirilir.

Örneğin; bir kedi var: There is a cat

Bir kedi yok: there isn’t a cat

Kediler var: There are cats

Kediler yok: There aren’t cats

Kural 12: Saatler

Kala demek için “TO”, geçiyor demek için “after” kullanırız.

Çeyrek yerine “quarter” denir.

Saatten önce “at” kalıbı kullanılır. Örneğin; Concert starts at 9 o’clock.

Kural 13: Soru kelimeleri

Ne: What

Nerede: Where

Ne zaman: When

Neden: Why

Nasıl: How

Kim: Who

aöf ingilizce 1 vize ve final

Kural 14: Çok temel soru ve cevap kalıpları:

What’s your name / My name is Ahmet (Adın ne kalıbı)

How old are you? / I am twenty years old (Yaşın kaç kalıbı)

Where are you from? / I am from Adana (Nerelisin hemşehrim kalıbı 😊)

Kural 15: No ile başlayan cevaplar

How are you? Sorusuna verilecek cevap: I’m fine thanks.

Soru cevap cümlesinde, cevap “NO” ile başlıyorsa, olumsuz kalıpla biter. Cevap “YES” ile başlıyorsa olumlu kalıpla biter. Olumlu ve olumsuz kalıplar şöyledir:

 • İs / isn’t
 • Are / aren’t
 • Do / don’t
 • Has / hasn’t
 • Have / haven’t
 • Can / can’t

Örnek: Do you play football?

Olumlu cevap: Yes, I do. Olumsuz cevap: No, I don’t.

Kural 16: Haftanın günleri

Sırayla haftanın günleri: Pazartesi’den Pazar’a.

Monday-Tuesday-Wednesday-Thursday-Friday-Saturday-Sunday

Kural 17: What’s your kalıbı

What’s your ile başlayan soruların cevabı mutlaka “It’s” ile başlar.

Kural 18: Nice to meet you kalıbı

Karşılıklı diyaloglarda bir taraf “nice to meet you” demişse ve diğer tarafta herhangi bir isim geçiyorsa (Kate ya da Marie gibi) boşluğa “I’m” gelir.

Ya da tam tersi de geçerlidir. Bir taraf örneğin “I’m jake” diyorsa, diğer taraf da “nice to meet you” diyecektir.

Kural 19: Newspaper

Newspaper kelimesini gördüğünüz yerdeki boşluk büyük ihtimalle READ olur.

Kural 20: Play kalıbı

Söz konusu olan bir SPOR ya da MÜZİK ALETİ ise, boşluk büyük ihtimalle “Play” olur. Örneğin: He plays football. They play sports. She plays piano…

Kural 21: Weekend

Cümlede Saturday ve Sunday geçiyorsa, aranan kelime “weekend” olabilir.

Kural 21: a / an kullanımı

İngilizcede rakam olmayan BİR yerine a ya da an kullanılır. Örneğin “Bir köğeğim var” ya da “Bir evim bile yok” derken…

Burada ikisi de aynıdır. Sadece kural şudur: Kendisinden sonra gelen kelimenin baş harfi sesizse “a”, sesliyse “an” kullanılır.

Örneğin I have a dog ya da I have an automobile…

Kural 22: 1’den 10’a kadar sayma

E artık bu kadarını da ezberlemeniz gerekir 😊

One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

Kural 23: What do you do

Bu bir kalıptır. Örneğin …… do you do ile başlayan bir cümlede, boşluk büyük ihtimalle What olacaktır.

Kural 24: How old are you?

How old are you, yaşın kaç demektir ve karşılığında da genelde I’m twenty-one years old olur.

aöf ingilizce notları

Kural 25: How are you kalıbı

How are you? Sorusuna verilecek cevap: I’m fine thanks. (Vizelerde bol bol sorulmuş)

AÖF İngilizce 1 final notları

Kural 26: What would you eat

Karşılıklı iki cümleden ilkinde “eat”, ikincisinde “please” varsa, yukarıdaki kalıp kullanılıyor demektir.

Kural 27: Saat sorma kalıbı

İngilizcede “Saat kaç?”, “What time is it?” demektir. Eğer diyaloglu sorularda diğer cümle It’s 3:15 ya da It’s 2:15 gibiyse, ilk cümlede sorulan soru bu kalıp olur.

Kural 28: A kind of kalıbı

Boşluktaki kalıp “kind” ile ilgili olacaksa; “kind of” ya da “a kind of like” gibi kalıplar olmaz. Doğru cevap olan kalıp tam olarak şudur: “a kind of”

Kural 29: This, that, these kalıpları

This ve that tekildir. Bunlardan sonra gelen kelime de tekil olur. This ring is good.

These, those, some çoğuldur. Bunlardan sonra gelen kelimeler çoğul olur. These rings are good.

Kural 30: Fiyat sorma kalıbı

Eğer diyaloğun bir tarafında para varsa, diğer tarafın sorusu “Kaç lira” ile başlamalıdır. Örneğin ikinci cümlede $85 yazıyorsa, ilk cümlede şöyle başlar: “How much is…”

Tabi burada tekil bir şeyin fiyatı soruluyorsa böyledir. Ama birden çok şeyin fiyatı sorulsaydı bu kez soru şöyle olurdu: “How much are…”

Örnek: “How much is this ball?”, “How much are these balls?”.

Kural 31: Uniform kalıbı

Cümlede school ve wear kelimeleri varsa, boşluk büyük ihtimalle “uniform” olur.

Kural 32: How many

Soru “How” ile başlıyorsa ve devamında da coffee ya da tea gibi kelimeler varsa, boşluk büyük ihtimalle “many”dir.

ingilizce 1 geçme yöntemi

Kural 33: Winter – Cold kalıbı

Eğer cümlede winter ve weather kelimeleri varsa, boşluk büyük ihtimalle COLD olur.

Kural 34: Renkler

En azından belli başlı renkleri ezberlemeniz gerekir:

Red – Kırmızı

Yellow – Sarı

Green – Yeşil

Black – Siyah

White – Beyaz

Blue – Mavi

Pink – Pembe

Grey – Gri

Kural 35: Geçmiş zaman

Cümlenin sonunda “yesterday”. “last week”, “last year” vb. ibareler varsa, sorulan yüklem GEÇMİŞ zamanlı olmalıdır. Bunu ise sonuna “ed” eki getirerek yaparız. (Elbette bu ek getirilmeden de geçmiş zaman olan fiiller var; bunlara da bir iki genel örnek vereceğim.) Örneğin:

Play – played

Study – studied

Cook – cooked

Go – went

Do – did

Kural 36: Local kalıbı

Eğer cümlede “eat” ve “local” varsa, boşluk büyük ihtimalle “süpermarket” olur.

Kural 37: Always kalıbı

Cümledeki boşluk, “always” kelimesinden önceyse, boşluk büyük ihtimalle “is” ya da “are” olur. Özne tekilse “is”, çoğulsa “are”…

Kural 38: Hardly ever kalıbı

Soruda “hardly” varsa boşluk büyük ihtimalle “ever” olur. Tersi de geçerlidir. Bu ikisi birlikte kullanılır.

Kural 39: Nationality ve language kalıbı

Soruda “american”, “italian” ya da “spanish” gibi kelimeler geçiyorsa, cevap ya nationality ya da language olur.

Burada eğer “speak” kelimesi geçiyorsa cevap “language” olacaktır.

Kural 40: What did you do kalıbı

Eğer boşluktan sonra …. did you do …. Geliyorsa, boşluk büyük ihtimalle “What” olur.

Kural 41: Would you kalıbı

“… like to eat” diye başlayan bir cümlede boşluk “would”olacaktır.

Kural 42: These days kalıbı

Cümlenin sonunda “these days” varsa, öncesi büyük ihtimalle “what are you doing” olur.

Kural 43: How often kalıbı

Soru cevap kalıplarında, ikinci cümlenin bir yerlerinde “once a week” ya da “twice a month” gibi once ve twice içeren kalıplar varsa, ilk cümlede mutlaka “how often” kalıbı olur.

aöf ingiizce ders çalışma tekniği

İngilizce soru-cevap kalıplarına özel notlar

Çıkmış soruları incelediğimde, neredeyse her sınavda 3-4 adet soru-cevap kalıbı kullanıldığını görüyorum. Bunlara ilişkin birkaç örneği yukarıda örneğin kural 1 ve 3’te vermiştim.

Şimdi bu konuya ayrıca ve özel olarak değinelim. Soru cevaptan kastım nedir? Bunu bir Türkçe örnekle yapalım:

 • Ahmet burada mı?
 • Hayır burada değil.

Bir başka örnek:

 • Aslanlar su içer mi?
 • Evet içerler.

İşte İngilizcede de buna benzer kalıplar vardır. Burada çok basit bazı hususları dikkate alarak soruları çözeceğiz. Bir kere, bu tür diyaloglarda soru mutlaka şu fiillerden biriyle başlar ve cümlenin sonunda da soru işareti olur. (İlki fiil, ikincisi ise olumsuz halidir.)

 • Do / Don’t
 • Are / Aren’t
 • Will / Won’t
 • Can / Can’t
 • Did / Didn’t
 • Have / Haven’t
 • Has / Hasn’t
 • İs / İsn’t

O halde, yukarıdaki kelimelerle başlayan ve sonunda da ? olan bir cümlemiz ve karşısında da bir cümlemiz varsa, soru-cevap sorusunu bulduk demektir. Peki ama cevap ne olacak? İşte cevapla ilgili çok temel kurallar:

 • Cevap ya YES ile ya da NO ile başlar.
 • YES ile başlarsa, sorudaki FİİL ne ise, cevapta da o olur. Örneğin:

– Do you play football?

– Yes, I do

 • NO ile başlarsa, sorudaki FİİL ne ise, onun olumsuzu cevapta olur. Örneğin:

-Do you play football?

– No, I don’t.

İşte yukarıdaki çok basit birkaç kuralla bu soruların tamamını yapabilirsiniz.

SONUÇ

Evet, amacınız ingilizceyi geçmekse, bu notlar işinize yarayabilir. Ama her şeye rağmen, vaktiniz olduğu müddetçe, AÖF tarafından sağlanan kaynaklara da göz atmanızı öneririm.

AÖF İngilizce 1 ders notlarının PDF versiyonunu da aşağıdaki bağlantıyı kullanarak görüntüleyebilir ya da indirebilirsiniz:

https://drive.google.com/open?id=1YKuoKbouEm5Mg5WYgp0ug4_ZWAXLVjHx

 

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir